Osnovna škola: Jovan Jovanović Zmaj

Почетна Запослени Вести Слике Линкови Контакт Пријава

Наставно особље Ваннаставно особље

Учитељи:

      Анђелковић Татјана

      Крстић Слађан

      Лазаревић Милован

      Младеновић Даница

      Момчиловић Надица

      Момчиловић Радмила

      Валентина Зарков

      Петровић Душица

      Стојановић Маја

      Јоцић Оливера

      Станковић Далиборка

      Станковић Марина

      Стојменовић Весна

      Тешић Милкица


Наставници:

  Српски језик:
Јовић Љиљана  -  слика
Младеновић Тања  -  слика
Томић Драгана  -  слика
  Математика:
Михајловић Даниела  -  слика
Николић Слађана  -  слика
Петров Јулијана  - слика
Игњатовић Јелена  - слика
Стојановић К. Радмила  - слика
  Хемија:
Благојевић Јасмина  - слика
Станковић Ненад  -  слика
Ивановић Бошко  -  слика
  Физика:
Стојановић Миодраг  -  слика
  Историја:
Дојчиновић Рајка  -  слика
  Географија:
Видосављевић Маја  -  слика
Филиповић Часлав  -  слика

  Физичко и здравствено васпитање:
Николић Часлав  -  слика
Илић Дејан  -  слика
Далибор  -  слика
  Биологија:
Цветковић Сузана  -  слика
Стојановић Сузана  -  слика

  Техника и технологија:
Миловановић Јелена  -  слика
Стојановић Миодраг   -  слика

  Ликовна култура:
Булатовић Данило  -  слика
  Музичка култура:
Славковић Верица  -  слика
  Информатика и рачунарство:
Михајловић Аритон  -  слика
  Енглески језик:
Генов Јелена  -  слика
Ивановић Јасмина  -  слика
Мишић Драгана  -  слика

  Француски језик:
Стојанов Емилија  -  слика
  Руски језик:
Стојиљковић Марија  -  слика
  Верска настава:
Трајковић Ивица  -  слика
Анђелковић Данијел  -  слика


Директор школе: Благојевић Јасмина

Секретар школе: Славица Станковић
Шеф рачуноводства: Соња Величков, Владица Јовановић
Административни радник: Биљана Милић

Психолог: Славица Симић
Педагог: Данијела Богдановић
Домар: Данијел Стојановић
Ложач: Драган Трајковић
Сервирка: Лидија Маринковић

Помоћни радници:
         Драган Стојменовић
         Станка Стоичков
         Александра Анђелковић
         Снежана Иванчев
         Станков Јелена
         Славица Петковић
         Александра Гајић
         Валентина Милошевић
         Лида Митић
         Ленче Златковић