Osnovna škola: Jovan Jovanović Zmaj         


    Министарство просвете

    Општина Сурдулица

    Страница школе на Facebook-у

    Распоред часова

    Adobe PDF Reader - бесплатан PDF читач

    7Zip - бесплатан ZIP/RAR/7ZIP архивер

    Libre Office - бесплатан Office пакет, компитабилан са MS Office

    Petlja - комплетно градиво из области програмирања предмета Информатика и рачунарство за све разреде

    Школски часопис


    Информатор о раду

    Потребна документација за планирање стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника


    Правилници

    Годишњи план рада

    Школски развојни план

    Правилник о организацији и систематизацији послова

    Финансијски план

    Јавне набавке

    Табеларни календар

    Распоред контролних и писмених вежби

    Календар завршног испита

    Општа акта школе

    Уџбеници за школску 2022./2023. годину

    Дисциплинска одговорност запосленог - обавештење