Osnovna škola: Jovan Jovanović Zmaj

Почетна Запослени Вести Слике Линкови Контакт Пријава

Наставно особље Ваннаставно особље

Учитељи:

      Анђелковић Татјана

      Крстић Слађан

      Лазаревић Милован

      Милић Данијела

      Младеновић Даница

      Момчиловић Надица

      Момчиловић Радмила

      Валентина Зарков

      Петровић Душица

      Павловић Кристина

      Стаменовић Мирославка

      Станковић Далиборка

      Станковић Марина

      Стевановић Душко

      Стојменовић Весна

      Тешић Милкица


Наставници:

  Српски језик:
Јовић Љиљана  -  слика
Младеновић Тања  -  слика
Томић Драгана  -  слика
  Математика:
Катарина Стојковић  -  слика
Јулијана  - слика
Христов Иван  -  слика
  Хемија:
Благојевић Јасмина  - слика
  Физика:
Стојановић Миодраг  -  слика
  Историја:
Дојчиновић Рајка  -  слика
  Географија:
Видосављевић Маја  -  слика
Филиповић Часлав  -  слика

  Физичко и здравствено васпитање:
Николић Часлав  -  слика
Илић Дејан  -  слика
  Биологија:
Милутиновић Винка  -  слика
Стојановић Сузана  -  слика

  Техника и технологија:
Миловановић Јелена  -  слика
Стојановић Миодраг   -  слика

  Ликовна култура:
Булатовић Данило  -  слика
Богдановић Ема - слика
Нешић Јелена - слика
  Музичка култура:
Славковић Верица  -  слика
  Информатика и рачунарство:
Михајловић Аритон  -  слика
  Енглески језик:
Генов Јелена  -  слика
Ивановић Јасмина  -  слика
Мишић Драгана  -  слика

  Француски језик:
Стојанов Емилија  -  слика
  Руски језик:
Митов Јане  -  слика
  Верска настава:
Михајловић Јована - слика


Директор школе: Николић Владица

Секретар школе: Славица Станковић
Шеф рачуноводства: Зорица Михајловић
Административни радник: Биљана Милић

Психолог: Славица Симић
Педагог: Данијела Богдановић
Педагошки асистент: Дејан Раимовић

Домар: Данијел Стојановић
Ложач: Драган Трајковић
Сервирка: Лидија Маринковић

Помоћни радници:
         Дана Божиловић
         Станка Стоичков
         Виолка Трајковић
         Снежана Иванчев
         Станков Јелена
         Славица Петковић