Osnovna škola: Jovan Jovanović Zmaj         


    Министарство просвете

    Општина Сурдулица

    Страница школе на Facebook-у

    Распоред часова

    Adobe PDF Reader - бесплатан PDF читач

    7Zip - бесплатан ZIP/RAR/7ZIP архивер

    Libre Office - бесплатан Office пакет, компитабилан са MS Office


    Потребна документација за планирање стручног
усавршавања наставника и стручних сарадника


    Правилници

    Годишњи план рада

    Финансијски план

    Јавне набавке

    Табеларни календар

    Општа акта школе